Droppskålar till värmepumpar

En droppskål, eller ett dräneringstråg som det också kan kallas är en typ av skål eller fat som fångar upp och leder bort vatten som en luftvärmepump skapar vid avfrostning.

Varför det är viktigt att ha en droppskål är så att kondensvattnet som luftvärmepumpen skapar inte hamnar på marken eller i rabatten, var nu värmepumpen är installerad. Det är främst viktigt på vintern då kondensvattnet kan frysa och bygga ett typ av isberg under värmepumpen som till slut förstår hela pumpen. För en luftvärmepump skapar faktiskt så mycket kondensvatten, det kan handla om flera liter per dygn.

På vintern då, när det är minusgrader och risk för att vattnet fryser, så ska man helst använda en droppskål/dräneringstråg som är uppvärmd. Det finns en del olika varianter, vissa ganska mycket bättre än andra. Dräneringstråg som är uppvärmda kallas även för värmetråg. Dessa håller vattnet flytande på tråget även i minusgrader tills det att det leds bort och ner i avlopp eller stuprör, så att det inte skapas dessa isberg som i sin tur är en risk för värmepumpen. Det gäller att värmen som sprids i tråget eller i droppskålen är jämn så att hela dräneringstråget värms upp och inte bara bitar av det.

Du kan läsa mer om dräneringstråg här.

dräneringstråg pancake